เราใส่นาฬิกามือซ้าย
ที่ใส่มือซ้ายเพราะถนัดขวา
ยกมือซ้ายขึ้นมาดูเวลาได้ง่าย
แต่ถึงมีนาฬิกาเราก็ชอบไปสายอยู่ดี
นาฬิกาก็แค่บอกเวลา... ไม่ได้ทำให้เราไปเร็วขึ้น

คิดดูแล้ว... หัวใจก็อยู่ทางซ้ายเหมือนกัน
บางทีเราก็คิดนะ... ว่าอวัยวะในร่างกายที่มี 2 ชิ้น
จะอยู่ซ้ายและขวา
อย่างแขน, ขา, ลูกกะตาทำนองนั้ น...
แล้วที่มีชิ้นเดียว... ก็แสดงความโดดของมัน
อย่างจมูก, สะดือก็อยู่ตรงกลาง... ประมาณนั้น

แล้วทำไม... หัวใจถึงเอียงซ้ายล่ะ?
บางทีเราก็คิดว่า... ที่เป็นงั้นก็เพราะ
ใครบางคนอยากเตือนให้เรารู้ว่า ...
หัวใจเราไม่หนักแน่นพอจะอยู่ตรงกลาง
แล้วก็ไม่มีมากพอจะแบ่งเป็นสองด้วยเหมือนกัน