ระดับความยากง่าย : ง่าย

"มีบริษัทยาแห่งหนึ่ง พยายามที่จะผสมสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ได้ทำการสั่งซื้อจากบริษัท ทอมดี้เคมิคอล ซึ่งเราคาดว่า สารเคมีชนิดนั้นอาจทำให้ผู้บริโภค ชักตุแหง่ว แล้วเต้น ชักกะเด่วๆๆ ได้ เราจึงต้องการทราบหมายเลขใบสั่งซื้อ เพื่อที่เราจะส่ง Hacker ไปลบใบสั่งซื้อดังกล่าวได้ทันเวลา เอกสารถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านของ Zip File กรุณาถอดรหัสผ่าน แล้วช่วยส่งรหัสใบสั่งซื้อมาให้เราด้วย"

รับไฟล์เอกสารที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน (.zip)