วันอาทิตย์ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน  เปงวันลอยกระทงได้ไปร่วมเดินขบวนซึ่งระยะทางที่เดินก้จากศาลากลางจังหวัดจนถึงบึงสีฐานเป็นการเดินขบวนที่ เจ็บมากเพราะว่าใส่รองเท้าส้นสูงมากเพราะว่าต้องเดินถือป้ายแถมยังต้องติดไฟแดงจนขบวนขาดจากนั้นพี่เค้าก็เลยให้วิ่งตามขบวน แสนโหดเจ้บเท้ามากร้อนแดดด้วย กลับมาก็เลยนอนพักตืนเช้าขึ้นมาก้เลยมีอาการเป็นไข้ตัวร้อนมาเรียนไม่ได้เลย เฮ้ย................