คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทุกที มองไปทางไหนก็จะเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แทบทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการคิดเงินตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ การคีย์ข้อมูล การตกแต่งภาพ และอีกสารพัด

             นอกจากนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่มีหยุดนิ่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยกตัวอย่างก่อนนี้เราใช้โปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชัน 97 กัน แต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชัน 2000, XP, 2003 กัน และล่าสุดก็เป็น Office 2007

             ไม่ได้หมายความว่าเวอร์ชันเก่าๆ ใช้งานไม่ได้ แต่คนที่ใช้เวอร์ชันเก่าๆ อาจประสบปัญหาการไม่เข้ากันของเวอร์ชัน คืออาจเปิดไฟล์ที่ได้รับมาจากคนที่ใช้เวอร์ชันใหม่ๆ ไม่ได้ หรือได้แต่มีการเลื่อน ต้องเสียเวลาแก้ไข

             นั่นหมายความว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้เวอร์ชันอะไร ก็ควรเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชันนั้น (ถ้าเป็นไปได้) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ

             คำพูดที่กล่าวว่า "ผู้ที่ติดตามเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เปรียบเหมือนสุนัขล่าเนื้อ" ก็คงถูกต้องอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนเร็วมากจริงๆ ผ่านไปไม่กี่เดือน ก็มีอะไรใหม่ๆ ออกมากันแล้ว ต้องคอยติดตามตลอด เห็นด้วยมั้ยครับ