การสื่อสารกับการสร้างการมีส่วนร่วม

Be green

                               

การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดผลสำเร็จ สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ 

รับรู้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเรา โดยหวังผลจะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว ความตระหนัก การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา

รูปแบบการสื่อสารที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรม ศึกษาดูงาน และ การจัดทำ

สื่อนิทรรศการ      จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสื่อเผยแพร่ ข้อมูล และบทความทางวิชาการ

เมื่อทบทวนการดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา พบว่า

 • การจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และอื่นๆ ไม่ต่อเนื่อง   ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ และบุคลากร
 • การจัดกิจกรรม เป็นการใช้รูปแบบเดิมๆ สำหรับการใช้ช่องทางสื่อสารใหม่ๆมีค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้การส่งเสริม สนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อขยายในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ทำได้น้อย
 • การจัดทำสื่อ ประเภทต่างๆ เช่น สื่อนิทรรศการ สื่อเอกสาร มีประเด็นเนื้อหาค่อนข้างน้อย ไม่หลากหลาย และเนื้อหาบางอย่างใช้ภาษาด้านวิชาการ ทำให้เข้าใจยาก และไม่น่าสนใจ

                                                                   

เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 กรมควบคุมมลพิษได้จัดอบรม “การสื่อสารกับงานจัดการมลพิษ” 

โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


สิ่งที่ได้เรียนรู้ การกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องชัดเจน จะช่วยให้การเลือกวิธีการสื่อสารได้เหมาะสม 

เกิดผลสำเร็จอย่างที่หวัง ..:และมากกว่านั้น ไม่ใช่แค่เรื่องสื่อสารเท่านั้น แต่มันใช้ได้...สำหรับทุกเรื่องในชีวิต


จากผลการทบทวนการดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมที่ผ่านมา กับสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม เกิดแนวทางที่จะปรับ

เปลี่ยนการทำงาน     เพื่อลดจุดอ่อน ดังนี้

1.การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Social Network Social Media เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะต้องมีระบบจัดการเนื้อหา เพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เพราะเทคโนโลยีแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อจำกัดต่างกัน

2.กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควรมีแผนงานโครงการ กำหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น การติดตามประเมินผลง่ายขึ้น สามารถนำไปปรับปรุงการทำงานครั้งต่อไป

3.การเขียนบทความ หลายคนที่เคยเขียน คงจะรู้ว่าการเขียนบทความสักเรื่องไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ปัญหาที่พบในการเขียนบทความ คือ การลงมือเขียน โดยไม่ได้วางแผนการเขียน ไม่กำหนดโครงเรื่อง ทำให้เนื้อหาไร้ทิศทาง หรือไม่ลำดับต่อเนื่อง ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนบทความ ได้แก่

  • การเลือกเรื่อง ที่ผู้อ่านสนใจ อยู่ในกระแส
  • การเลือกกลุ่มผู้อ่าน
  • กำหนดจุดมุ่งหมายการเขียน เพื่ออะไร เช่น ให้ความรู้ ให้แนวคิด หรือสอนวิธีทำ
  • ค้นคว้าข้อมูล ประมวลผลความรู้ให้เพียงพอ
  • วางโครงเรื่องและแนวคิดสำคัญ
  • การเขียน ใช้โครงสร้างการเขียนทั่วไป         =ชื่อเรื่อง -----คำนำ----เนื้อเรื่อง----สรุป
  • การใช้ภาษา เนื่องจากภาษามีหลายระดับ ทางการ ไม่ทางการ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและประเภทบทความ

                                                           

    สุดท้าย การสื่อสารเพื่อให้ได้ ผล จะต้องมีการคิด วางแผน หาข้อมูลทำรายละเอียดสิ่งต่างๆให้มากกว่า

ที่เคยทำมา 

       สำหรับการเขียน ใครบางคนกล่าวไว้ว่า Practice Makes Perfect (การฝึกฝนสร้างความสมบูรณ์แบบ) 

ฉะนั้น ต้องลงมือทำ  เขียน เขียน และเขียน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไทยหัวใจสีเขียว

คำสำคัญ (Tags)#การสื่อสาร#การสร้างการมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 575885, เขียน: 08 Sep 2014 @ 11:43 (), แก้ไข: 08 Sep 2014 @ 11:53 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การมีส่วนร่วม  ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและดีแบบยังยืน  นะคะ  

ขอบคุณค่ะ