JJ14V9_2 CoP เครื่องมือการจัดการความรู้ ที่ คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชุมชนนักปฏิบัติ และ การจัดการความรู้

  วันที่ 29 สิงหาคม คณะแพทยศาสตร์ ได้ให้โอกาส JJ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปี งบประมาณ 2557


หน่วยงานที่นำเสนอส่วนใหญ่ เป็น Back Office


เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงร้อยเรียงกับการจัดการความความรู้ ระหว่าง "นายสั่งมา คือ มาตรฐานที่สาม ของการศึกษา ที่ต้อง เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และ การวิจัย" และ "ใจสั่งมา" คือ การถอดบทเรียน นำความรู้ฝังลึก ที่เรียกว่า Tacit Knowledge 


JJ จึงขอกล่าวนำเล็กน้อย โดย ขออนุญาตทีมงาน คือ นายแพทย์ ดร.เกษม และ อาจารย์ ดร.วัลภา ที่จะเชื่อมโยงจาก การประกันคุณภาพการศึกษา ก้าวข้ามไปสู่ EdPex ในอนาคต


ประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดแผน ของการดำเนินการ ให้เป็นระบบ และ มีกลไก ในการนำเครื่องมือ การจัดการความรู้ เช่น Cop มาเสริม ถอดบทเรียน หา ปัจจัยแห่งความสำเร็จ นำมาเล่าเป๋น Success Story Telling เพื่อพัฒนา ตน คน และ งาน แล้ว


จึงเก็บเป็น "คลังความรู้ หรือ Explicit Knowledge ต่อไป"

JJ14 ฅ ฅนเดิม (040914)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

น่าสนุกกับการเรียนรู้นี้นะคะ 

เขียนเมื่อ 

สังคมก้มหน้า ตั้งตา ถอดบทเรียน เพียรสร้างสรรค์ ครับ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนุก

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านหมอธิรัมภา น่าสนใจครับ เพียงแต่ว่า ท่านผู้บริหารมาเปิดแล้วไปทำงานกันหมดครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน nui สนุกในการต้องช่วยกันเติมเต็มครับ

หัวใจสำคัญ  อยู่ที่ "คลังความรู้" ด้วยจริงๆค่ะอาจารย์... ทำไว้เยอะ ไม่เก็บเป็นที่เป็นทาง ก็หาไม่ค่อยจะเจอนะคะ 

ขอขอบคุณ และชื่นชมกับชาว ม.บูรพาทุกท่านที่ได้นำมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

...อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ...

เขียนเมื่อ 

ประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดแผน ของการดำเนินการ ให้เป็นระบบ และ มีกลไก ในการนำเครื่องมือ การจัดการความรู้ เช่น Cop มาเสริม ถอดบทเรียน หา ปัจจัยแห่งความสำเร็จ นำมาเล่าเป๋น Success Story Telling เพื่อพัฒนา ตน คน และ งาน แล้วจึงเก็บเป็น "คลังความรู้ หรือ Explicit Knowledge ต่อไป"

ที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้น

ยากตรงที่ Cop ต้องช่วยประสานหน่วยเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยแก้ไขคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยตนเอง  และให้สอดคล้องกับหน่วยอื่น  ในด้านระยะเวลาการดำเนินงานในรอบปี  ให้มีการส่งเรื่องต่างๆให้หน่วยต่างๆได้มีเวลาพิจารณาตรวจสอบให้พอดีกัน กับแผนการดำเนินงานทั้งปี  อีกทั้งต้องวางแผนการใช้ งปม ในการเดินทางไปตรวจสอบ  แต่ละหน่วยที่ต้องเดินทางออกไปร่วมตรวจครับ  คิดว่าอาจารย์คงพอมี ปสก จะแนะนำใน เคสลักษณะนี้นะครับ