ประชุมคณะทำงาน CTF

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บ่ายนี้จะมีการประชุมคณะทำงาน Capture the Fracture ( CTF ) โดยจะแบ่งกลุ่มทีมย่อยดังนี้

1. ทีมวางแผนและขับเคลื่อน

2. ทีมประสานงาน

3. ทีมรักษากระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

4. ทีมรักษาโรคกระดูกพรุน

5. ทีมป้องกันการหกล้ม

6. ทีมออกกำลังกาย

7. ทีมให้ความรู้ ( รวมอาหาร ปัจจัยเสี่ยง )

เป้าหมายหลักคือการป้องกันกระดูกหักซ้ำจากโรคกระดูกพรุน อย่างน้อยต้องลดให้ 20% ต่อปี

ปีหน้าจะจัดอบรม train the trainers สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจะลงพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง เพื่อให้เกิด best practice ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป้องกันโรคกระดูกพรุนความเห็น (0)