การทำงานกลุ่มและบทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้

ชุติมา อินทรพานิช

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

การทำงานกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ถ้าผู้สอนวางแผนการสอนที่ชัดเจนและกำหนดบทบาทแก่ผู้เรียนในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้เรียนจะได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มการเรียนด้วย ในการศึกษาการทำงานกลุ่มของผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 3 ระดับ โดยจัดกลุ่มให้ผู้เรียนที่มีความสามารถคละกันทั้ง 3 ระดับ โดยมีการวางแผนการทำงานและกำหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่มที่ชัดเจน พบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ำ และมีทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น  


จากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1-3 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

The 1st Conference Science, Technology, Education and Local Wisdom for Sustainable Development. 1-3 November 2006 . Udonthani Rajabhat University

URDU Conference 2006

 การประชุมสัมมนาเชิง วิชาการ ครั้งที่ 1วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1-3 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#research#abstract#proceeding#การทำงานกลุ่ม#urdu-conference-2006

หมายเลขบันทึก: 57390, เขียน: 06 Nov 2006 @ 12:19 (), แก้ไข: 28 Mar 2012 @ 22:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)