การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คุ้มศรีชมชื่น บ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์
สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคุ้มศรีชมชื่น ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตามความต้องการของกลุ่ม อาศัยพื้นฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มร่วมกับการศึกษาดูงานและการอบรมสีย้อมธรรมชาติ แล้วนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น กลุ่มแม่บ้านฯ มีอาชีพหลักในการทำการเกษตร และใช้เวลาว่างในการทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มทอผ้ามีจำนวน 20 คน ผ้าทอที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน คือ ผ้าไหมขิด ทอกี่ด้วยมือ ย้อมด้วยสีเคมี ผ้าบางผืนยังไม่เรียบแน่นและสีตก มีลวดลายดั้งเดิม เช่น ลายดอกจิก ดอกฮัง ดอกพิกุล และมีลวดลายประยุกต์ เช่น ลายพิกุลประยุกต์ ลายหม้อบ้านเชียง ลายอุดรร้อยปี แต่กลุ่มยังไม่มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จากการวิจัยครั้งนี้ มีการนำสีสันธรรมชาติมาใช้เพื่อให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ลวดลายใหม่ คือ ลายพญานาคินทร์ลำโขง ผ้าทอของกลุ่มเรียบสีแน่นไม่ตก มีการทำบัญชีรับ-จ่าย เพื่อคิดต้นทุนและราคาจำหน่ายที่เป็นธรรม กลุ่มเข้มแข็งขึ้น มีการประชุมปรึกษาหารือกันมากขึ้น มีการแบ่งงานกันตามความสามารถ และวางแผนการผลิตร่วมกันเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความต้องการของตลาด

 

จากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1-3 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

The 1st Conference Science, Technology, Education and Local Wisdom for Sustainable Development. 1-3 November 2006 . Udonthani Rajabhat University

URDU Conference 2006

  การประชุมสัมมนาเชิง วิชาการ ครั้งที่ 1วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1-3 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#ผ้าทอ#abstract#proceeding#urdu-conference-2006#กลุ่มแม่บ้าน

หมายเลขบันทึก: 57389, เขียน: 06 Nov 2006 @ 12:15 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เด็กอุดร
IP: xxx.28.50.14
เขียนเมื่อ 

ผ้าไหมสวยดีค่ะ

 

เด็กอุดรคนบ้านเดียวกัน
IP: xxx.28.50.14
เขียนเมื่อ 
สู้ๆนะคะกลุ่มแม่บ้าน