การสกัดความรู้จากนักเรียนชาวนาและคุณอำนวยที่มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการทำนา

ดร.พรพิมล

มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดประชุมปฏิบัติการสกัดความรู้จากนักเรียนชาวนาที่มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการทำนาได้ดี  และกระบวนการเรียนรู้จากคุณอำนวยเมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน  2549 ณ  โรงแรมศรีอู่ทอง  แกรนด์  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

                  ในการประชุมดังกล่าวได้ให้นักเรียนชาวนาในโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยในการจัดประชุมดังกล่าวได้ให้นักเรียนชาวนาได้ร่วมกันคิดเป้าหมาย  กิจกรรม  จุดแข็ง  จุดอ่อน  ตลอดจนข้อเสนอแนะในการแก้จุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง  ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการออกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้พวกเขาเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems  Thinking)  และมีการคิดร่วมกันเป็นทีม (Team  Learning)  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยอันสำคัญในการพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

               นอกจากนี้ข้อคิดที่ได้จากคุณอำนวยมีดังนี้

          1. คุณอำนวยต้องมีความเชื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีว่า คนสามารถพัฒนาได้ 

          2.  คุณอำนวยต้องเข้าใจชาวบ้าน  ทั้งความคิด ความเชื่อ  พฤติกรรมต่างๆ

         3.  ต้องพัฒนาศักยภาพคุณกิจหรือนักเรียนชาวนาให้กลายเป็นคุณอำนวยได้  แม้ไม่มูลนิธิข้าวขวัญ

       ในการพัฒนาคุณกิจต้องพัฒนาทั้ง องค์ความรู้  ศักยภาพในการเป็นคุณอำนวย จนสามารถขยายโรงเรียนชาวนาหรือกลุ่มจนทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้    และการผลิตองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม  ความรู้ที่เป็นของขุมชนโดยชาวนาเป็นเจ้าของ  ทั้งนี้ได้อยู่บนพื้นฐานแห่งการทำงานตามวิถีชุมชน   จนทำให้ชาวนาและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

           จากเวทีดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพชาวนาไทย  แต่สิ่งหนึ่งถ้าทำให้ชาวนาได้เวทีที่ใช้แลกเปลี่ยน  ซักถามถึงปัญหาของการทำงานได้อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น  คือ  การให้ชาวนาที่มาจากที่เดียวกันได้เข้าไปเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ  ให้มากขึ้น  เพราะการเรียนรู้จากประสบการณ์จะทำให้เข้าใจถึงปัญหาได้อย่างแท้จริงมากขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ภาครัฐ

คำสำคัญ (Tags)#km#ภาครัฐ

หมายเลขบันทึก: 57386, เขียน: 06 Nov 2006 @ 12:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)