ดิฉันมักจะถูกถามเสมอว่าวันนี้ทำอะไรอยู่ตรงไหน วันนี้ขออนุญาตแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะ ดิฉันประจำอยู่ตึก5/4วันจันทร์,วันพุธ - วันศุกร์ส่วนวันอังคารก็จะเห็นดิฉันป้วนเปี้ยนอยู่ที่ศูนย์วิจัย(ตึก8/4)แล้วดิฉันไปทำอะไรอยู่ที่นั่น เพราะดิฉันรับผิดชอบโครงการวิจัยเรื่อง"การศึกษาโดยวิธีสุ่มที่ให้ยาแบบเปิดเผยเพื่อเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบทันทีกับการรักษาแบบรอโดยใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและมีภูมิต้านทานปานกลาง PREDICT CIPRA Thailand – Combodia(The PREDICT Study) " ซึ่งมีพญ.จุไรเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในSite Bamras ดิฉันในฐานะStudy Nurse ทำอะไรบ้าง ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพอาสาสมัคร รายงานผลทางห้องปฎิบัติและกรอกข้อมูลต่างๆส่งไปทางHIV-NAT  ซึ่งการลงCRF มักจะมีปัญหาเสมอเพราะเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษจะทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าซึ่งบางครั้งก็ไม่เสร็จเรียบร้อยภายในวันอังคาร บางครั้งต้องมาทำนอกเวลา วันนี้ขอเล่าเรื่องการทำงานของตนเองให้ทราบก่อนนะคะ รายละเอียดของโครงการจะนำมาเล่าภายหลังนะคะ

โดย ปิยะวดี  ฉาไธสง