วันศุกร์ที่ผ่านมา ช่วงบ่ายๆ ได้เข้าร่วมพูดคุยกับคณะทำงานของ อ.เสาวรัตน์  ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้กับคนทำงาน "ทุกระดับ"
ในครั้งนี้ได้รับฟัง พี่มาริษา ซึ่งไปฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา" เป็นเวลาสี่วัน  ได้นำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้พวกเราฟัง นับว่าเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง....
ประเด็นสำคัญที่พี่เม่ยจับได้จากเรื่องเล่าของพี่เค้าก็คือ  เป็นการศึกษาตนเอง เพื่อให้รู้จักตัวตนเองจากภายใน จุดประสงค์ก็เพื่อให้ปรับตนให้สามารถปฏิบัติภาระกิจต่างๆได้แบบ "เก่ง..ดี..มีสุข"
พี่มาริษา ได้ขยายความคำว่า เก่ง ดี มีสุข ไว้ดังนี้ค่ะ.... 
  • เก่ง ก็หมายถึงการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ของงาน (out come) ออกมาคุ้มค่า
  • ดี หมายถึงคนทำงานนั้นเป็นคนดี มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีมิตรภาพกับผู้อื่น
  • มีสุข ก็คือคนๆนั้นมีความสุขกับการทำงาน ด้วยความพอเพียง
พี่เม่ยจึงปิ๊งประโยคหลัก (Theme) ของทีมงานที่จะจัดทำโครงการสร้างความสุขให้กับคนทำงาน จนต้องรีบนำมาบันทึกไว้ก่อนที่จะนำไปเสนอกับ อ.เสาวรัตน์ ต่อไปค่ะ ....
"เก่งอย่างเดียวไม่พอ ขอให้เป็นคนดี และมีความสุขกับการทำงานด้วย...