มีข้อมูลที่พึงทราบเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิตรงยังสถานพยาบาลในโครงการ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. http://mis.science.cmu.ac.th/file/news/newsgen_290906173742.pdf

2.http://mis.science.cmu.ac.th/file/news/newsgen_121006163125.pdf

3.http://mis.science.cmu.ac.th/file/news/newsgen_191006102853.pdf