กิจกรรมที่จัดในช่วงประชุม/อบรม

วิธีการเพิ่มรายได้สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

สอนการล้างมือทีถูกวิธี

สอนการใช้ไม้เท้า

สอนการเตรียมอาหารสำหรับผู้พิการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบ กระเป๋าแห่งการเรียนรู้ กระเป๋าสานฝัน ปันความรู้สู่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ” แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ดูแลคนพิการในครอบครัว (CARE GIVER)

กระเป๋าแห่งการเรียนรู้ กระเป๋าสานฝัน ปันความรู้สู่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ในกระเป๋าประกอบด้วย ลูกบอลยางบริหารมือ 1 ชิ้น  ลูกกลิ้งนวดหลัง 1 ชิ้น ผ้าขนหนู 1 ผืน ยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด และคู่มือการดูแลผู้พิการ 1 เล่ม