ติดต่อ

  ติดต่อ

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม : ภาพกิจกรรม 1

เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ.2549 โรงพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทั้งเครือข่าย

จัดอบรม หมอในบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ดูแลคนพิการในครอบครัว (CARE GIVER)

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 57159, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

ความเห็น (1)

โจ๊ะโจ๊ะ
IP: xxx.175.76.119
เขียนเมื่อ 

 เสียใจมาก ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพราะ ไม่มีเงินงบฯสนับสนุน