GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม : ภาพกิจกรรม 1

เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ.2549 โรงพยาบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแก่บุคลากรสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทั้งเครือข่าย

จัดอบรม หมอในบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ดูแลคนพิการในครอบครัว (CARE GIVER)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 57159
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

 เสียใจมาก ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพราะ ไม่มีเงินงบฯสนับสนุน