3/11/49

- วันนี้เข้างาน6.40น

- งานเเรกศึกษาการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการเขียนบท

- มีการสำรวจครุภัณฑ์เพื่อเป็นการตรวจดูว่าชิ้นไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้

-รับประทานอาหาร 13.00น

- ช่วงบ่ายมีการตรวจบันทึกโดยอ.วิจิตร

- กลับบ้านเวลา 17.00น