ชื่อเรื่อง เปิดใจ 5 เสนาบดี “แกะกล่อง” คุมบังเหียนกระทรวงสร้างคน

แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง http://www.thairath.co.th/news.php?section=education08&content=22562 ข้อความ    เนื่องจากข้อความในข่าวยาวมาก จึงควรเข้าไปอ่านใน   http://www.thairath.co.th/news.php?section=education08&content=22562 โดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับความคิดเห็นของรัฐมนตรีที่เข้ามารับหน้าที่ใหม่ในกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ชื่อผู้บันทึก   นันทพร ศรีแสง   วันที่ 3 พฤษจิกายน 2549

ลงชื่ออาจารย์ผู้ตรวจสอบ

วันที่