การปลูกสร้างสำนึกดีและส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ตัวอย่างที่ ๑ (คุณภาพคนไทยยุคพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี)

ในตัวอย่างแรกนี้ มีงานเขียนบล้อกของผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่ง (นายเกื้อกูล ขวัญทอง อุดรธานี) ที่ครูวุฒิขออนุญาตนำมาทำเป็นสื่อการสอนสำหรับสอนเด็กๆในโรงเรียน เพื่อปลูกสร้างสำนึกที่ดีและเสริมสร้างพลังสร้างสรรค์ โดยให้ชื่อว่า "สถานการณ์คนออุดรธานี ในยุคพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (พุทธศักราช ๒๕๕๕)" เป็นไฟล์พาวเวอร์พอยต์  ลองดาวน์โหลดดูสิครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูวุฒิบูรณวิชช์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"อยากฝากให้รัฐบาลดูแลคนอุดรธานีเมืองหลวงของเสื้อแดงด้วย จะดีเป็นอย่างยิ่ง" ตอนจบแปลกๆนะคะ...