สัปดาห์ที่ 6 (19/06/2557) พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

สวัสดีครับ

สัปดาห์นี้ก่อเป็นสัปดาห์ที่ 6 ครับ เป็นสัปดาห์มีกิจกรรมสำคัญของคณะครูและนักเรียนในปีการศึกษา 2557 ครับ พิธีไหว้ครูประจำปีของโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีผู้อำนวยการ นายนิคม มะยาระ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ครั้งนี้

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่ให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพต่อครู อาจารย์ที่คุณครูได้ อบรม สั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาที่ดีเยี่ยม ทุก ๆ ปีของเดือนมิถุนายน จะมีกิจกรรมไหว้ครู กันทุก ๆ โรงเรียนทั่วประเทศ

นักเรัยนได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำพานสำหรับพีธีไหว้ครูในปีนี้ อย่างสุดความสามารถ ครับ เพื่อแสดงออกถึงความรัก และความเคารพต่อคุณครูผู้มีพระคุณต่อนักเรียน

ขอบคุณมากครับ

(19/06/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิ์ศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียน 1/2557)ความเห็น (0)