อาจารย์ค่ะไรเราที่จะนำมาทดลองจะมีมากส่วนไหนของพืช และการที่เราจะนำมาทดลองอาจารย์มีข้อแนะนำหรือไหมค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปพบอาจารย์ตอน 11.00 น เช้า  วันพุธ 26 ตุลาคม 2548 อาจารย์ว่างหรือเปล่าค่ะ จะเข้าไปคุยเรื่องการเลี้ยงไรผึ้ง ว่าเลี้ยงรังไหน เลี้ยงตอนไหน เลี้ยงอย่างไร วิธีการนำออกมาทดลองเอามาจากส่วนไหนของรังดีที่สุด แต่ถ้าอาจราย์ไม่ว่างอาจารย์บอกวิธีการเลี้ยง วิธีการนำไรออกมาทดลอง และข้อแนะนำต่างๆมาก็ได้ค่ะ สะดวกดี