วิธีการสกัดสารสำคํญจากพืช       

1. ใช้ตัวสัดสาร คือ ethanol 95%  75%  50%  , acetone  , น้ำ 

2. ใช้พืชที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถกำจัดไรผึ้งได้คือ กระเทียม กานพลู ใบ,เมล็ดน้อยหน่า เมล็ดสะเดา ยาสูบ

3.ทำการหมักพืชกับตัวสกัดทิ้งไว้ 1 คืนแล้วกรองเอากากทิ้ง ใช้กระดาษกรองเบอร์ 1 กรองเอาเศษตะกอนออก

4.ทำการสกัดเอาแอลกอฮอล์ออกโดยการอุ่นใน water bath ซึ่งแอลกอฮอล์จะระเหยออกก่อนน้ำเพราะมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำ

5.นำไปหาปริมาตรความเข้มข้นโดยวิธีการ HPLC

6.นำไปทดลองกับไรผึ้งในห้องปฏิบัติการ และนำมาทดลองภาคสนาม

สารสำคัญที่สกัดได้แต่ระตัวจะมีระยะเวลาในการใช้แตกต่างกันเช่นการใช้สารสกัดจากยาสูบควรใช้ในตอนที่มีอุณหภูมิสูง คือประมาณตอนบ่าย และตัวอื่นๆๆก็เช่นกันจะมีระยะเวลาการใช้แตกต่างกัน(ตามข้อมูลที่ค้นพบ)  

    อ.ค่ะที่ภาคชีววิทยามี water bath, acetone หรือเปล่าค่ะ เพราะถ้าไม่มีต้องไปขอใช้ที่ภาคเคมี สารที่สกัดมาได้คราวที่แล้วระเหยออกหมดแล้วค่ะ