สวัสดีครับ

            ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ ชุมชน Chumphon-KM-Station จะต้องประกาศผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำกันยายน 2548 ของ ชุมชน Chumphon-KM-Station   และแล้ว  ผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายน 2548 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แก่

        1.ความคิดสร้างสรรดีเด่น  คือ " บล็อกChumphon-Nation-museum" ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร  ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/chumphon-nation-museum

        2.การนำเสนอดีเด่น   คือ " บล็อก Chumphon-culture" ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/chumphon-culture

         3.กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่นคือ   " บล็อก Kosornor chumphon " ของ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดชุมพร ติดตามชมได้ที่

http://gotoknow.org/korsornor-chumphon

           ยังมีหลายบล็อกที่น่าสนใจมาก  ก็คงต้องติดตามต่อไปในเดือนหน้า

                                       พรสกล  ณ ศรีโต

                                        21/10/2548