หลังจากที่เมื่อวานก่อนผมได้เดินไปซื้อ "ยาหม่อง" เพื่อมานวดขา

เมื่อกลับมาถึงบ้านแม่ได้ถามคำถามกับผม ซึ่งเป็นคำถามที่ดีและน่าคิดมาก ๆ ครับ ก็คือ

"ยาหม่องอันนี้จะดีเหรอ"

ทำไมเหรอแม่

"มันไม่ร้อน".......


ยาหม่องทำไมต้องร้อน?

ยาหม่องที่ร้อนเป็นยาหม่องที่ดีใช่หรือไม่?

เป็นคำถามที่ผมไม่สามารถตอบได้ครับ เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องยาหม่องในทางวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าในฐานะ "ผู้บริโภค" พอที่จะตอบได้ครับว่า "ยาหม่องที่ร้อน (น่าจะ) เป็นยาหม่องที่ดี"

เพราะเป็นคุณสมบัติ "หลัก" ของยาหม่องที่ผู้บริโภคคุ้นชินมานานมาก

"ถ้าไม่ร้อนจะรู้สึกว่าไม่ดี"

"รู้สึกว่า....."

ความรู้สึกหรือความเคยชินที่มีต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ "คุ้นชิน" ต่อการสัมผัสของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ที่ผู้ผลิตสินค้าควรที่จะคำนึงถึงเป็นลำดับแรก ๆ

"ยาหม่องต้อนร้อน เพราะถ้าไม่ร้อนก็ไม่ใช่ยาหม่อง"

เป็นคุณสมบัติที่ "ปฏิเสธ" ได้ยาก (ไม่ได้) ของสินค้าประเภท "ยาทาถูนวด" 

นอกจากความร้อนที่สัมผัสได้จากผิวหนัง ความร้อนนั้นจะส่งกลิ่นที่ "ร้อนแรง" เข้ามายังจมูก และทำให้ผู้นวดนั้นรู้สึกเหมือนว่า "น่าจะดี" น่าจะทำให้อาการนั้นดีขึ้น

"ความร้อนน่าจะทำให้กล้ามเนื้อและเส้นคลาย (ยืดตัว) ได้" ซึ่งจะส่งผลทำให้อาการปวดบรรเทาลงไป

เป็นความคิดลำดับแรก ๆ ที่ผู้บริโภครู้สึก

ดังนั้นการผลิตสินค้าใด ๆ ก็ตาม "คุณภาพหลัก" เป็นสิ่งที่นักธุรกิจควรศึกษาและวิเคราะห์ให้ถ่องแท้เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการและความรู้สึก (หลัก) ของผู้บริโภคมากที่สุด