วรัญญา 4

"จัดห้อง Display"

 

   วรัญญา4 วันนี้มาถึงที่ทำงาน 8.00 น. (ไม่ถือว่าสายนะค่ะเพราะที่กรมอนามัย ถ้า 9.00 น.ไปแล้วถึงจะเป็นตัวแดงเวลาตอกบัตร)และวันนี้งานแรกที่ได้รับคือการไปช่วยพี่ๆ จัดงานนิทรรศการเรื่อง HEALTH บริเวณด้านล่างของอาคาร HEALTH ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกรมอนามัยในการบรรลุถึงวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งคำว่า HEALTH มีที่มาจาก H คือ Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น E คือ Ethich (มีจริยธรรม) มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ A คือ Achievement (มุ่งผลสัมฤทธ์) มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง L คือ Lerning (เรียนรู้ร่วมกัน) มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน T คือ Trust เคารพและเชื่อมั่น) มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น H คือ Hamony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน สิ่งที่ได้รับมอบหมายในการจัดนิทรรศการงาน คือ จัดโครงเหล็กที่ใช้สำหรับติดป้ายนิทรรศการต่างๆ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า OCTACON หรือที่เรียกกันอย่างง่ายๆว่า ชุดจัดนิทรรศการขนาดเล็ก มีขนาด100X200 เซนติเมตร ยี่ห้อ APDA ในหนึ่งชุดจะประกอบด้วย 1.Bar คือ สิ่งที่ยึดระหว่างแผ่นภาพกับที่ตั้ง 2.แผ่นรูปภาพและเนื้อหาของงานนิทรรศการ 3.ฐานที่ตั้งที่เรียกว่า Octacon และเมื่อจัดนิทรรศการเสร็จพวกเราก็ได้รับมอบหมายงานจากพี่ตู่ ช่างศิลป์ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้จัดห้อง Display (ห้องแสดงสินค้า) ขนาด 4 เมตร สูง 1.50 เมตร โดยได้รับหัวข้อเรื่อง "งานส้วมโลก" โดยให้พวกเราออกแบบเองแต่พวกพี่ๆ มีสติกเกอร์ที่เป็นตัวหนังสือมาให้แล้ว พวกเราก็ช่วยกันทำและออกแบบกันอยุ่หลายรอบกว่าจะได้ผลงานที่ออกมาดีและสำเร็จประมาณ เวลา 15.30 น. เมื่อถึงเวลาเลิกงานพวกเราก็ขึ้นไปตอกบัตรและก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วรัญญา

คำสำคัญ (Tags)#เริ่มต้นทำงานแล้วนะ

หมายเลขบันทึก: 57003, เขียน: 02 Nov 2006 @ 20:06 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)