ทอง ท้อง ทอง

แต่มันก็ไม่ใช่ของเรา

ทอง ท้อง ทอง จากเหตุการณ์ขุดเจอทองอายุมากกว่า 800 ปี จำนวนมากกว่า 8 ล้านบาท ในพื้นที่ สวนปาล์ม ของนายวิ ทับแสง บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6 ต. เขาชัยสน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง ชาวบ้าน แห่กันไปขุดจำนวนมาก แม้เจ้าของที่จะขอร้อง และทางการจะสั่งห้าม 

บางคนไปดูสถานการณ์ บางคนขุดอย่างจริงจัง หามรุ่งหามค่ำ ก็ไม่เจอ แต่บางคน ไป เดี๋ยวเดียวก็เจอ จึงมีคำพูดจากหลายคนบอกว่าไม่ใช่ของรา หาอย่างไรก็ไม่เจอ   แต่ขอชมเชยเรื่องยังไม่มีข่าวแย่งชิงทองกัน

วันนี้เดินไปทางไหน ก็มีแต่คนพูดเรื่องขุดทอง ว่าได้หรือไม่ แต่ที่แน่ การขุดทองครั้งนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หนึ่ง ไปขุดบนพื้นที่คนอื่น  


อีกหนึ่งตา พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณ วัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 ในมาตรา 24 ระบุไว้ว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อน หรือฝัง หรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะโดยพฤติการณ์ ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าที่ที่ซ่อน หรือฝัง หรือทอดทิ้งจะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ผู้เก็บได้ต้องส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วมีสิทธิจะได้รับรางวัลไม่เกินหนึ่งในสามแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น

ส่วนที่มาของทอง คาดว่า  จะมาจากชาวมาเลเซียจะนำไปสักการะบูชาพระธาตุ

แสดงให้เห็นว่าพัทลุง เป็นเมืองทอง เมืองเก่าของเรา มีคุณค่าในการศึกษาประวัติศาสตร์  เจ้าของพื้นที่ถือว่าเป็นคนโชคดี และโชคร้ายควบคู่กันไป ปิดข่าวรัฐประหาร ไปชั่วคราวสำหรับชาวพัทลุง

แต่จะมีสักกี่คนคิดว่านี่คือ สมบัติของชาติ ที่จะให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ มุมกลับกัน จะมีอีกหลายคนหรือเปล่าที่แอบไปขุดที่ใกล้เคียง เพื่อค้นหาทอง แต่ระวังจะเจอแต่เดือน (ไส้เดือน)

ทำให้กลับไปคิดว่าหากเป็นเราจะคืนให้เป็นสมบัติแผ่นดินหรือไม่ นะ เราะบอกใครไหมนะ แต่มันก็ไม่ใช่ของเรา 

ขอขอบคุณภาพ

http://board.postjung.com/m/772930.html

http://www.thairath.co.th/content/425925


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมพาเรียนรู้ความเห็น (6)

น้องปู ว่าจะไปชมดูเหมือนกัน

เห็นว่าขุดกันจังหู

เขียนเมื่อ 

ใช่คะบังหีมปูยังไม่ได้ไปเลยคะ

นานแล้วที่คิดถึง ยังระลึกถึง ศวพถ. เมื่อไหรกงล้อจะหมุนกลับ

เขียนเมื่อ 

...ประชาชนทั่วไปต้องรู้ ต้องทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมนะคะ

เขียนเมื่อ 

ยุค..ตื่น..ทอง...มาอีกแล่ว...มันไม่เข้าใคร..ออกใคร..กันเสีย..จริง..อิอิ

มีทองเท่า   หัว......

เขียนเมื่อ 

นี่คือบทพิสูจน์คุณธรรมในใจคนครับ เพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆครับ