โชว์กึ๋นจากค่ายเยาวชนพอเพียง. ที่สสส. -สภาพัฒน์ ให้โจทย์เยาวชนฝึกคิดแบบพอเพียง

สิ่งที่ทำไม่สำเร็จ ไม่ได้แปลว่า ผิด แต่ต้องประมาณตน

โครงการพลังเด็กและเยาวชนกับการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนหารสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มีเป้าหมายที่อยากให้เด็กรู้ศักยภาพ รู้วิธีแก้ไขปัญหา ถ้าไม่ใช่ต้องรู้ที่จะตั้งหลักใหม่

..เพื่อสอนประสบการณ์ชีวิต

เยาวชนที่ผ่านกิจกรรมโครงการต้องคิดแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ต้องมีสติ มีความรู้ มีศักยภาพ มีเหตุผล และประมาณตน 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างคุณธรรมไปด้วยในทักษะชีวิต ให้ใช้เรียน ทำงาน และตัดสินใจ

หลังจากผ่านการอบรม และเรียนรู้จากโครงการพระราชดำริ เยาวชนต้องกลับไปคิดโครงการเพื่อทดลองปฏิบัติจริง 

นอกจากจะให้อธิบายได้ว่าสอดคล้องอย่างไรกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้แล้ว โครงการที่เสนอของบประมาณต้องมีเกณฑ์ในการเลือกโครงการ 3 ข้อ คือ

1.ตอบโจทย์

2.มีตัวช่วยในพื้นที่

3.ทรัพยากรสอดค้ลองกับภูมิสังคม

เป้าหมายของกิจกรรมก็เพื่อรู้จักตัวเอง และวิเคราะห์ได้ แล้วทำโจทย์ในเชิงสังคมให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร

สิ่งที่ต้องการปลูกฝังเยาวชนจากกิจกรรมนี้ คือ

1.หาตัวเองให้เจอแล้วไปตามเป้าหมาย

2.การทำงานต้องตั้งเป้าหมายแล้วกำหนดเวลาให้ชัดเจน

3.เวลาเป็นสิ่งสำคัญไม่เคยรอเรา โดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมาก

ระยะเวลา 3 เดือน ที่เยาวชนต้องทำโครงการให้เสร็จ

สิ่งที่แตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆ ก็คือ 

"สิ่งที่ทำไม่สำเร็จ ไม่ได้แปลว่า ผิด แต่ต้องประมาณตน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาส สสส.ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบครับ

"เป้าหมายของกิจกรรมก็เพื่อรู้จักตัวเอง และวิเคราะห์ได้ แล้วทำโจทย์ในเชิงสังคมให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร"

ดีมากเลยนะคะเป็นการสอนให้เยาวชนมีความมุมานะเพื่อผลสำเร็จสู่สังคมค่ะ