Msu digest :ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ MSU-KM ใน มมส. มีข่าวย้อนหลังน้อยไปหน่อย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นประธานในการประชุม KM - MSU ทั้งนี้เพื่อดำเนินการวางแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยมีคณะบุคลากรเข้าร่วม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙

                

ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์

(ภาพข่าวที่หน้าแรกของเวบไซต์ มมส. msu.ac.th เมื่อ31 ต.ค.2549)

 นายบอนเห็นภาพนี้แล้ว รีบเก็บไว้ทันที มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ MSU-kmครับ

- ยังไม่มีการสะสมข่าวสาร กิจกรรมข้อมูล  ย้อนหลัง อาจจะกำลังหารูปแบบการนำเสนอในเวบไซตฺ์อยู่

 

- www.km.msu.ac.th ถ้าเรียกดูจากภายนอก มมส. หลายครั้งเข้าดูเวบไม่ได้บ้าง

-น่าจะ นำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสารควบคู่กันไประหว่างเวบไซต์หลัก และบล็อกของ msu-km

- ม ขอนแก่น มีการนำเสนอรูปภาพกิจกรรมใน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บางทีต่อไป MSU-KM น่าจะบันทึกในแบบง่ายๆ เช่นนี้บ้าง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Msu Digest ; สะเก็ด มมส.ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#มมส#msu-km

หมายเลขบันทึก

56647

เขียน

01 Nov 2006 @ 00:35
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก