การแลกเปลี่ยนเริ่มแล้ว

 

    วันนี้ ไม่ได้เข้าทำงานที่ สคส   วันนี้มาทำงานที่ทำงานประจำ ซึ่ง วันนี้ได้ทดลองสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจาก สคส โดย เริ่มมีการแลกเปลี่ยน หรือ ตั้งวงเล็กๆ ภายในแผนก วางแผนคุณภาพ  ในแผนกนี้ มี ลูกทีม อยู่ 6 คน  แต่ละคน จะรับโครงการของงานที่เข้ามาตอนนี้ คนละ 1-2 โครงการ

    แต่ละโครงการจะผ่านกระบวนการทำงานที่ต่างๆ กัน  บางคนจะรู้หรือ เข้าใจในบางกระบวนการ   วันนี้ ได้ใช้เวลาสั้น ที่ระหว่างนั่งรอการทำงานของฝ่ายผลิต  เราก็ได้ตั้งวงล้อมกัน ตั้งคำถามเลยทีละคนว่า

"แต่ละคนดูแลงาน....(ชื่อโครงงาน) ... ได้อะไรที่เป็นประโยชน์ หรือ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง? "

   สิ่งที่แต่ละคนเล่า เยี่ยมยอดมาก  ดูสีหน้า เค้าเล่ามาจากสิ่งที่เค้าได้เรียนรู้ จริง  และ สิ่งที่เค้าเล่าทำให้คนอื่นๆ อยากฟัง อยากเรียนรู้ และ ทำให้การทำงสานมีความสามัตตี กลมเกีลยวในแผนก มากขึ้น 

  ขอบอก   วันนี้เห้นแววตา  สีหน้าของแต่ละคนแล้ว รุ้สึก ดีใจ ปลี้มใจมากมาก ....

  เริ่มแล้ว วงล้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มหมุนแล้ว ......