จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้อง "R&D"

  ติดต่อ

  การพัฒนาจะต้องมีขั้นตอนและต้องใช้เวลา  

ในปีการศึกษา 2549 - 2550  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 (สพท.มค.2) จะเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือในการสร้าง หรือกำหนดนวัตกรรมที่จะใช้ในการพัฒนา  ส่วนขั้นตอนในการพัฒนานั้นจะใช้ระเบียบวิธีของการวิจัยและพัฒนา(R&D) โดยมีเป้าหมายหลักที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น  ป.3,ป.6,ม.3 และ ม.6  ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระดังกล่าวให้สูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 56640, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 12:22:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แจ้งข่าว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

audit3.
เขียนเมื่อ 
  • เป็นกำลังใจค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้นะค่ะ
  • สารคามสู้ๆ

 ผมได้อ่าน ผมสะดุดข้อความที่ว่า มีเป้าหมายหลักที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น  ป.3,ป.6,ม.3 และ ม.6  ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระดังกล่าวให้สูงขึ้น  ผมเลยนึกโครงการวิจัยขึ้นเลย ว่า

น่าจะโครงการวิจัย  คือ โครงการวิจัยเพิ่มผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตักศิลานคร โดยเน้นกลุ่มสาระที่อ่านอาจารย์เขียนมา น่าจะดีมากเลยและนำKMR  คือ การจัดการความรู้เพื่อการวิจัย เข้ามาร่วม

แก้ไขครับ โครงการวิจัยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตักศิลานคร เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น  ป.3,ป.6,ม.3 และ ม.6