วันนี้เป็นวันแรกของงานตลาดนัดความรู้ (KM) และ CQI สถาบันบำราศนราดูร แต่ดิฉันต้องพลาดโอกาสที่จะได้ติดตามฟังผลงานพัฒนาคุณภาพทั้งหมด ได้อยู่ร่วมงานเฉพาะพิธีเปิด, ฟังเรื่อง G2K ของน้องเล็ก (ศุภลักษณ์) และ CQI เรื่องแรกของน้องอ้องเท่านั้น

 

          แต่ก็อยู่ร่วมงานด้วยจิตใจที่กังวลกับสิ่งที่ต้องออกไปแก้ไข คือ ก่อนพิธีเปิดงานตอนบ่าย ดิฉันได้รับแจ้งจากคุณหมอนาฏพธูว่า การจ่ายค่าตอบแทนโครงการ POST Study ของคุณหมอมีความคลาดเคลื่อน ให้ช่วยตรวจสอบและแก้ไขด้วย ดิฉันจึงต้องรีบออกมา Clear ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่สถาบันที่ทำโครงการมาให้ดิฉันไม่ชัดเจน ทำให้ดิฉันเข้าใจคลาดเคลื่อน คิดว่าผู้รับจะต้องเป็นคนไปกระจายต่อ แต่เนื่องจากผู้รับมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจึงรับไปโดยไม่โต้แย้ง แต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงได้รับจำนวนค่อนข้างเยอะ ดิฉันโชคดีที่ผู้รับยังไม่ได้แจกจ่ายออกไปทำให้ดิฉันสามารถขอคืนและนำไปจ่ายให้ผู้รับที่ถูกต้องได้เรียบร้อย

 

          ดิฉันถือว่าเป็นบุญที่เกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์ทำให้สามารถคลี่คลายปัญหาได้โดยเร็ว นึกถึงเรื่องที่อ่านพบในหนังสือ "แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต : ก้าวย่างแห่งปัญญา" กล่าวว่า

 

          "ในทางธรรมสอนว่า งานใหญ่ตัวตนต้องเล็ก ต้องทำงานเพื่อละวางตน มีแต่การกระทำ แต่ไม่มีผู้กระทำ เมื่อใดไม่มีผู้กระทำ เมื่อนั้นไม่มีทุกข์" นั่นคือ "แท้จริงแล้วความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรา แต่เกิดขึ้นเพราะมีองค์ประกอบของเหตุปัจจัยต่างๆ เกื้อหนุน การทำงานที่หลงว่าความสำเร็จนั้นคือเรา จะทำให้เราตกอยู่ในวังวนของคนที่ยิ่งทำงานยิ่งตัวตนใหญ่ วังวนที่ทำให้ตัวตนใหญ่เป็นวังวนแห่งความทุกข์ เพราะฉะนั้นความสำเร็จที่แท้จริงของงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนทำงานรู้จักละวางตน การจะวัดว่างานนั้นสำเร็จหรือไม่ก็ต่อเมื่องานนั้นทำให้เราไม่ทุกข์ "

 

          "อย่าคิดว่างานสำเร็จเพราะว่าเรามีความสามารถ แต่ว่างานสำเร็จได้เพราะว่าเราใช้ความสามารถนั้นอย่างไม่ทุกข์ต่างหาก"