เยี่ยมชาวบ้านตำบลสามตุ่ม จังหวัดพระศรีอยุธยา

 

  ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวบ้านและแจกสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวานนี้ (   30 ตุลาคม 2549   ) ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม คุณขวัญชัย มหาชื่นใจ กำนันตำบลสามตุ่ม คุณพยอม มหาชื่นใจ จัดเตรียมเรือไว้ให้คณะของผม ทำให้ผมและทีมงานมีโอกาสไปสัมผัสใกล้ชิดได้เห็นสภาพที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานกว่า 2 เดือนแล้ว มีสภาพความเป็นอยู่อย่างลำบากด้านอาหาร ด้านการคมนาคม และการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านต่างเฝ้ารอว่าเมื่อไรน้ำจะลด ชีวิตความเป็นอยู่จะได้ดีขึ้น และผมยังได้พบและถวายสิ่งของเครื่องใช้แก่เจ้าอาวาสวัดสามตุ่ม พระครูเหมพัฒนากร และบันทึกภาพสภาพพื้นที่และผู้ประสบภัยได้รับมาให้ท่านผู้อ่านและติดตามงานของผมได้ดู เพราะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายขณะนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการผันน้ำเข้านาเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ ดังนั้นหากท่านใดประสงค์จะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อไปได้ที่   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม คุณขวัญชัย มหาชื่นใจ   โทร. 09-9030110 หรือ 035-255-051 กำนันตำบลสามตุ่ม คุณพยอม  มหาชื่นใจ   โทร. 09-822-7358  

<p></p><p></p><p></p><p>  </p><p></p><p></p><p>โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปก่อน</p><p> </p><p>ปริมาณน้ำท่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระวัดสามตุ่มจึงช่วยกันนำกระสอบทรายมาป้องกันนำไหลเข้าท่วมวัด</p><p></p><p>ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ถวายสิ่งของเครื่องใช้แก่ท่านพระครูเหมพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดสามตุ่ม</p><p> </p><p> </p><p></p><p>ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ พระครูเหมพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดสามตุ่มกำนันพยอม  มหาชื่นใจ นายกองค์บริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หารือเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงนำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม</p><p> </p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#น้ำท่วมตำบลสามตุ่ม

หมายเลขบันทึก: 56574, เขียน: 31 Oct 2006 @ 15:16 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

จรัสศรี จุฑาจินดาเขต
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณในความเมตตาครั้งนี้ มาอยู่ขอนแก่นแต่บ้านเก่าอยู่อยุธยานอกจากอาจารย์ให้ความรู้และยังมีเมตตา ต่อชาวบ้านซึ่งตอนนี้ข้าวที่ปลูกไว้ก็จนน้ำ ทุกอย่างต้องซ่อมแซมหลังน้ำลด เมื่อเห็นรูปนี้ความรู้สึกนี้ปลาบปลื้มใจจริง ๆ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จีระ และคณะ...

  • ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านอาจารย์ และคณะที่มีโอกาสถวายของแด่สงฆ์ และช่วยเหลือชาวบ้านในคราวทุพภิกขภัย (น้ำท่วม)
  • เห็นข่าวคนทำดีอย่างนี้แล้วแช่มชื่นใจ > ทำให้มั่นใจว่า บ้านเมืองของเรากำลังก้าวไปในทางที่ดีงาม
  • ขอกล่าวสาธุการ... สาธุ สาธุ สาธุ
ยม "แบบอย่างที่ดี ที่ลูกศิษย์ควรเจริญตาม"
IP: xxx.9.161.56
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ และท่านผู้อ่านทุกท่าน  

เห็นภาพที่อาจารย์ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและพระที่เดือดร้อน เป็นภาพที่สวยงามมาก สวยงามกว่า นางสาวไทยบนเวที เพราะในภาพประกอบไปด้วย ความมีเมตตา ความเสียสละ ความอดทน ความรักต่อเพื่อมนุษย์ ความมีสัมพันธ์ที่ดีต่อคนทุกระดับ

สิ่งเหล่านี้ น่าจะเป็น Competency ของ ผู้นำยุคใหม่ ของครู อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ ของนักศึกษาลูกศิษย์ของ ศ.ดร.จีระ  

เป็นแบบอย่างที่แด่แก่ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกระดับ ควรที่จะศึกษา และนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต นี่คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสายพันธ์แท้

 สวัสดีครับยม

 

 

A' LOTUS
IP: xxx.144.198.59
เขียนเมื่อ 
กราบเรียน ศ.ดร. จีระ ที่เคารพและสวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน                ดิฉันมีความชื่นชมยินดี ในความมีน้ำใจ แบ่งปัน เสียสละ ของอาจารย์ที่ได้ไปเยี่ยมและ แสดงความห่วงใยชาวต่างจังหวัด และแจกสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อบต.สามตุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูแล้วเป็นภาพน่าประทับใจ แสดงถึงความเอื้ออาทรและการแสดงความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคม ควรนำไปเป็นแบบอย่าง (ตัวแบบที่ดี ตัวอย่างที่ดี Good Life model) สังคมดี บ้านเมืองดี ประเทศชาติดี เพราะมีคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม  ด้วยความเคารพอย่างสูง   A’ LOTUS   นักศึกษาปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์    ลูกศิษย์ ศ.ดร. จีระ
เบิร์ด
IP: xxx.47.48.63
เขียนเมื่อ 

สามตุ่มยังพัฒนาไม่ดีพอ

ชาว สามตุ่ม
IP: xxx.148.162.150
เขียนเมื่อ 

อย่าลืมช่วยเหลือ ชาว บ้านโรงใน ม.8 ต.สามตุ่ม เดือนร้อนเหมือนกันค่ะ ทั้งการเป็นอยู่ทางด้านอาหาร แต่ต้องขอขอบคุณทุกหน่อยงานที่ช่วยกันทำงานให้ ต.สามตุ่ม ได้รับการช่วยเหลือกันทุกครัวเรือน และขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านชาว ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนาทุกคน ที่เป็นผู้เสียสละ ขอบคุณจริงๆ แต่เราชาวสามตุ่มก็ต้องอยู่เพื่อรอดูการพัฒนาของตำบลสามตุ่ม นะค่ะ