เข็มมุ่ง ชาวมอดินแดง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๐ การจัดการความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

เข็มมุ่ง จุดเด่น เน้น CoP(Community of Practice)

 ข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับยุทธศาสตร์ ใน ปี๒๕๕๐ ดังนี้ ครับ

 ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ

 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างคุณ(เอื้อ)อำนวย แห่งมอดินแดง

 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย

 ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 เรียนเสนอแนะ เพื่อเชื่อมโยงสู่มาตรการ โครงการและ กิจกรรม โดยด่วน ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • รอดูข้อที่สี่ครับ
  •  ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
  • ขอบคุณมากครับผม
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 การจัดเสวนา UKM ครั้งที่ ม.นเรศวร เป็นเจ้าภาพ มีท่านคณบดี และ รองอธิการบดี ชาวมอดินแดงไปร่วม ๔ ท่าน ครับ

 ๑. รศ.ดร.อัศนี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

 ๒.ศ.ดร.ละออศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 ๓.รศ.ดร.ธาดา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ๔.รศ.รังสรรค์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา  บุคลากร

 ๒ ผู้อำนวยการ คือ ผอ.กองคลัง และ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ และ อีกหนึ่งเลขาคณะทันตแพทยศาสตร์

 ทีมศูนย์บริการไปเป็น Back up ๔ ท่าน คือ ท่านที่ปรึกษา รศ.ประจักษ์ รอง ผอ.ศูนย์ ๒ ท่าน คือ รศ.ดร.พัชรี และ ผศ.ดร.ภาวดี

 แถมยังมีทีม คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ธัญญา นำทีมไปสังเกตุการณ์ อีกหนึ่งคันรถ

 Question Mark"ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิดการพัฒนา ก็คงต้องปรับกลยุทธ์ กันอีกตั้งครับ"

 ท่านอธิการบดี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ ท่านไปราชการต่างประเทศ แต่ท่านลงนัดไว้แล้วครับ เดือนธันวาคม จะไปร่วม "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ" แน่นอนครับ

charatsri
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
ท่านผศ.ชัญญชาฝากบอกมาถึงกลุ่มนี้จะสังเกตุการณ์แต่ก็เตรียมพร้อม โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการพูดถึงการความสำเร็จของการพัฒนาทุนบุคคลากรคณะศึกษาศาสตร์ให้นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
หวังว่า หลังจากประชุมเครื่อข่ายครั้งนี้ อาจารย์ คงจะมีประเด็นที่เป็นประโยชน์มาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะ
เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมเลยครับ
  • ขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ มากครับ ที่นำมาเล่าให้ฟัง