GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนยุทธศาสตร์มข. ปี 2550 -2553

อธิการบดีใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์

เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  2549  ท่านอธิการบดี  ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์   สกลไชย  ได้เชิญผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับฟังยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยปี 2550 - 2553  ฉบับนำเสนอต่อกรรมการสรรหาอธิการบดี  เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีก 4 ปี ข้างหน้า   มีกำหนดจัดกิจกรรมนี้อีก 3  ครั้ง  ก่อนสรุปแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 56567
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

 Question Mark เรียนท่านรองรังสรรค์

 เอกสารชุดนี้ Download ได้ที่ใดครับ