Baby Research : 1. เก็บมาเล่าจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

บอย สหเวช

   การรายงานของผมไม่สดทันเหตุการณ์ เหมือนน้อง ๆ ในสำนักงาน ที่เดี๋ยวนี้แต่ละคนกลายเป็น Blogger ที่รายงานกันแบบสด ๆ ทันเหตุการณ์ตลอด จนผมกลายเป็นผู้ตามไปโดยปริยาย

   เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมสัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง) ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว

     ที่มาของกิจกรรมนั้นมาจากการนำเสนอกลยุทธ์ด้านการวิจัยของสำนักงานเลขานุการ ที่ผมตั้งชื่อว่า Baby Research : 287 วัน โดยนับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2550

      กิจกรรมแรกที่ผมดำเนินการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เป็นการจัดในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ในหัวข้อ "ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ได้เพื่อนที่ดีสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ นำทีมโดยคุณพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน (พี่แหม่ม) และคุณประธาน สายคำ มาช่วยจุดประกายความสำเร็จในการทำวิจัยสถาบันให้กับสายสนับสนุนในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ นอกจากจะมีคนนอกหน่วยงานมาช่วยแล้ว ก็ยังมีคุณภาวินี บุตระ นักวิชาการศึกษาของสนง.สหเวชฯ มาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง

       ผมเริ่มต้นด้วยการนำเสนอกลยุทธ์ในการทำวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้ชื่อ Baby Research : 287 วัน

       งานนี้ผมแบ่งวง ลปรร. ออกเป็น 2 วง แบ่งตามลักษณะงาน
วงแรกมีเจ้าหน้าที่ในงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ มีผมทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ และคุณกมลพร ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตให้ มีอาจารย์ศุภวิทู เข้าร่วมในวงนี้ด้วย คุณพิชญานนท์ (พี่แหม่ม) เป็นผู้แบ่งปันความสำเร็จจากการทำวิจัยสถาบันให้ พี่แหม่มเกริ่นนำด้วยการบริหารจัดการภายในคณะก่อน ซึ่งมีอุปสรรคพอสมควรสำหรับการเริ่มต้น โดยผู้บริหารได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนำเสนอหัวข้อวิจัยขึ้นมาก่อน และพิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยระดับคณะ ได้เชิญอาจารย์รัตนะ จากคณะศึกษาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิจัยสถาบัน โดยเริ่มมีการทำปีที่แล้วเป็นปีแรก หลังจากพี่แหม่มได้เกริ่นนำพอได้รายละเอียดแล้ว ผมเปิดโอกาสให้คนในวงได้ซักถาม สังเกตจากความสนใจของคนในวง แล้วคุณวายุส์ จะสนใจมาก และได้เริ่มซักถามเป็นคนแรก 

       วงที่ 2 มีงานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน และงานห้องปฏิบัติการ จากจำนวนคนทั้ง 2 วงแล้วใกล้เคียงกัน วงนี้ผู้แบ่งปันความรู้คือ คุณประธาน สายคำ จากสนง.มนุษยฯ และคุณภาวินี บุตระ คนกันเองในสนง.สหเวช ผมให้คุณสุวดี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการให้  และให้คุณสมภพ ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต  ทั้ง 2 คนที่ผมมอบหมายให้ ก็เชื่อมั่นในศักยภาพทั้ง 2 คน และผมก็ไม่ผิดหวัง ซึ่งทำหน้าที่ได้ดีมาก ทั้ง 2 วง รายละเอียดของวงนี้ติดตามได้จาก Blog ของคุณสมภพ ซึ่งจับประเด็นได้ดีครับ   

        หลังจากที่ทั้ง 2 วงได้ลปรร. กันพอสมควรแล้ว ผมจึงให้ทั้ง 2 วงพักรับประทานอาหารว่าง ปรากฎว่าไม่มีใครยอมขยับเขยื้อนเลยครับ ผมเลยไปนำอาหารว่างมาให้พี่แหม่ม และคุณประธาน รวมถึงอ.ศุภวิทู ทานอาหารว่างในห้องด้วย เพื่อไม่ให้บรรยากาศเสีย  

         เมื่อทุกคนได้ทานอาหารว่างเรียบร้อยแล้ว เริ่มยกที่ 2 ต่อ รอบนี้มีตัวอย่างงานวิจัยสถาบันที่พี่แหม่มขนมาจากสนง.มนุษยฯ อย่างเพียบให้ทุกคนได้ดูทั้ง 2 วง รวมถึงตัวอย่างที่ทำเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานมาให้ดูด้วย และเปิดโอกาสให้ซักถามกันต่อ โดยผมกำหนดเวลาด้วย เพื่อบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

 

คุณกมลพร (คนถือไมค์) นำเสนอขุมความรู้ในวงที่ 1
พี่แหม่มนั่งอมยิ้มอยู่ด้านข้าง


          พอหมดเวลาแล้ว วงที่ 1 คุณกมลพร เป็นผู้นำเสนอขุมความรู้ที่ได้จากพี่แหม่ม และวงที่ 2 คุณสมภพ เป็นผู้นำเสนอขุมความรู้ที่ได้จากคุณประธาน เป็นอันว่าทั้ง 2 วง ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

 

คุณสมภพ นำเสนอขุมความรู้ในวงที่ 2


          ต่อจากนั้นผมให้พี่แหม่ม คุณประธาน และคุณภาวินี ช่วยให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็มในส่วนที่คุณกมลพร และคุณสมภพ ได้นำเสนอขุมความรู้ ที่จะขาดไม่ได้คือ อ.ศุภวิทู ซึ่งอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบ ผมขอให้อาจารย์ให้คำแนะนำกับทุกคนในการทำวิจัยสถาบัน เป็นอันว่างานนี้จบลงแบบ Happy Endingพี่แหม่ม รับมอบของที่ระลึกจากอ.ศุภวิทูคุณประธานรับมอบของที่ระลึกจากอ.ศุภวิทูคุณภาวินี รับมอบของที่ระลึกจากอ.ศุภวิทู

           ก่อนจบอ.ศุภวิทู ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณทีมแบ่งปันความรู้จากสนง.มนุษยฯ และคุณภาวินี ที่สำคัญผมมีรางวัลพิเศษสำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจับสลาก เมื่อได้ชื่อใครก็มอบรางวัลพิเศษให้ไป ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รางวัลพิเศษ สำหรับงานนี้คือ คุณกมลพร เซี่ยงว่อง 

  

 

ล้อมวงทำ AAR


             และแน่นอนสุดท้ายของงานคือ การทำ AAR และเป็นช่วงที่ผมมีความสุข เมื่อรู้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมไม่คาดคิดคือ ทุกคนให้ความสนใจกับการทำวิจัยสถาบัน 

              ติดตามบันทึกฉบับถัดไปได้ใน "เจาะลึก Baby research"

                                                                                           บอย สหเวช
            

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#เพื่อนช่วยเพื่อน#ดัชนีที่4.1-50#ดัชนีที่9.3-50#baby-research

หมายเลขบันทึก: 56559, เขียน: 31 Oct 2006 @ 13:37 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พี่แหม่ม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

จากใจจริง  ขอชื่นชม ทีมงานจากสหเวช  เพียงใจเราเข้าไปถึงก็ประสบความำสเร็จไปกว่าครึ่ง แล้วค่ะ   ต่อไปคงต้องขอให้ทีมสหเวช เพื่อนช่วยพื่อน มาเติมไฟให้คณะมนุษย์บ้าง และอยากให้น้อง ๆ จากสหเวช ประสานเครือข่ายมาที่คณะมนุษย์เพื่อสาน R2R ต่อ

ถ้าไม่ทราบจะติดต่อคนไหน โทรหาพี่ ที่ 2007