"ที่สุด" ... (๙๙ ธรรมคำสอน)

 

ที่สุดของความรัก คือ รักโดยไม่ครอบครอง

ที่สุดของการให้ คือ ให้โดยไม่หวังผล

ที่สุดของทาน คือ อภัยทาน

ที่สุดของคน คือ การเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

 

-- ว.วชิรเมธี --

 

 

...................................................................................................................................

 

สั้น ๆ แต่มีความหมาย คือ การเป็นคนที่มีความสุขในทุกวัน

เท่านั้นก็พอ

 

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...

 

...................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือธรรม ...

๙๙ ธรรมคำสอน.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๗.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ความรัก คือ รักโดยไม่ครอบครอง .... ขอบคุณค่ะ อจ. Was

เขียนเมื่อ 

สาธุ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ พี่เปิ้น Dr. Ple ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ อาจารย์หมอ JJ ;)...

เขียนเมื่อ 

สาธุ ๆ ๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณโรจน์ rojfitness ;)...