พยาบาลคิดทำเครือข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

เรามีความเชื่อเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ

ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีชื่อยาวๆ ว่า "Workshop on Supporting for Knowledge and Experiences Sharing for Relevant WHO CCs and Institutions for Improvement of Excellence in Nursing Practice" ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมเอสดีเอเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เป้าหมายต้องการสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบัน

ก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสำรวจความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาลในประเทศไทย มีสถาบันที่ตอบกลับจำนวน ๑๒๕ แห่ง พบว่า areas ที่สถาบันต่างๆ ตอบว่าตนมีความเป็นเลิศ ๑๐ อันดับแรก เรื่องของเบาหวานอยู่ในลำดับต้นๆ ส่วนใน areas ที่ต้องการการพัฒนานั้น เบาหวานก็ยังอยู่ใน ๑๐ อันดับแรก

การที่ดิฉันและทีมของ รพ.เทพธารินทร์ ได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ คงเป็นเพราะ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ไปประชาสัมพันธ์เรื่องเครือข่ายเบาหวานไว้ในงานประชุมวิชาการวิจัยทางการพยาบาล เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้

ในวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นการประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติการพยาบาล ๖ กลุ่มย่อยคือ การส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพแม่และเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การดูแลผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี เชิญผู้เข้าประชุมมาจากสถาบันต่างๆ ประมาณ ๒๘ แห่ง กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของสถาบันตนเอง และการระดมสมองเพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล โดยกำหนดขอบเขตใน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) ปัญหาในการพยาบาลทั้งด้านผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และระบบ (๒) สาเหตุของปัญหา (๓) จะแก้ปัญหาได้อย่างไร (๔) ควรมีการประสานงาน ร่วมมือกับใคร ฝ่ายใดบ้าง (๕) รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร และ (๖) กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาการพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศมีอะไรบ้าง กิจกรรมใน ๓ วันนี้ผู้จัดบอกว่าอาจใช้บางส่วนของ KM คล้ายๆ storytelling ทางเทพธารินทร์ส่งคุณจุรีย์พร จันทรภักดี ไปร่วมประชุม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นการประชุมที่เรียกว่า consultative meeting ซึ่งเชิญหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลหรือผู้แทนมาระดมสมองเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย มีผู้เข้าประชุมประมาณ ๒๕ คน ดิฉันไม่ได้เป็นผู้บริหาร แต่มาประชุมวันนี้เพื่อ share ประสบการณ์การทำงานเครือข่ายเบาหวานว่า เรามีเป้าหมายอะไร มีกลไกการทำงานอย่างไร และมีกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมบอกว่าเรามีความเชื่อเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ เราไม่ได้เริ่มการทำงานเครือข่ายจากปัญหา เราเริ่มจากความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ของแต่ละที่ และเราเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ความรู้ปฏิบัติ"

ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับงานข้างบนนะคะ แต่เป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดในการทำงานได้เหมือนกัน ตอนเช้าดิฉันเดินทางไปโรงแรมเอสดีเอเวนิวตามแผนที่ที่คุณจุรีย์พรเขียนให้ แต่ความไม่สันทัดเส้นทางตรงขนส่งสายใต้ ดิฉันจึงเข้าเลนผิดและหลงทางไปหลายทิศเลย ตั้งแต่วิ่งไปทางนครปฐมแล้วหาทางย้อนกลับกลายเป็นไปทางเมืองนนท์ ไปทางสะพานพระราม ๕ กว่าจะหาทางกลับมาโรงแรมได้ (หาป้ายไปสะพานพระปิ่นเกล้านำทาง) ก็ต้องขับรถหลายสิบกิโล U Turn หลายรอบ โชคดีที่การจราจรไม่ติดขัดจึงไปถึงที่ประชุมทันเวลา ขากลับจะไป รพ.เทพธารินทร์ มาขึ้นทางด่วนตรงยมราช เกือบพลาดอีกครั้ง เพราะขับรถไปทางที่ป้ายบอกว่าบางนา-คาวคะนอง (บางโคล่) ไหวตัวทันเสียก่อน จึงลงทางด่วนที่พระราม ๔ ไม่เตลิดหลงทิศหลงทางไปอีก

ดิฉันคิดเปรียบเทียบการหลงทางกับการทำงานของคนเรา (ขับรถนานจึงมีเวลาคิดค่ะ) เห็นได้ชัดว่าถ้าเรารู้จุดหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง เมื่อหลงทางแล้วรู้ตัว ย่อมหาทางกลับได้เสมอ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#จัดการความรู้#เครือข่ายพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 5650, เขียน: 20 Oct 2005 @ 17:12 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 10:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)