&                      จากก้าวแรก        การศึกษา           ปริญญาเอก เพื่อสรรค์เสก       อนาคต              อันสดใส เต็มเปี่ยมล้น        ด้วยพลัง             ความตั้งใจ ต้องก้าวไกล        ล้ำเลิศ                ร่วมเชิดชู                           

&                      เริ่มเปิดเทอม       มิถุนา                สองห้าสี่เก้า เพื่อนของเรา       จากหลายที่         มีมากอยู่ มีทั้งหมอ            วิศวะ                 คณะครู มีให้ดู                นักธุรกิจ             ชีวิตราชการ   &                      แค่ตัวแรก           คณิตศาสตร์        ก็หวาดแล้ว นึกว่าแนว           จะง่ายเห็น          เป็นหมูหวาน ทั้ง Concave Convex  Check อยู่นาน ทั้ง Lagrange Khun Tucker  เจอกันไป    

&                      ทั้ง Macro        Micro          Econometrics ทั้ง Logic         ทฤษฎี               มีหลากหลาย ทั้งเส้น graph    สูตรต่าง ๆ           ช่างมากมาย ความรู้ใหม่          ความรู้เก่า           เอามาปน   &                      มี Journal       ถูกมอบหมาย      ให้มาอ่าน มีการบ้าน           ให้ทำอยู่             ดูสับสน มีรายงาน             แถมปิดท้าย        ให้ร้อนรน มีปัญหา            เรื่องส่วนตน        มาปนเป  

&                      ต้องรวมตัว          ร่วมด้วย             ช่วยกันอ่านต้องติวกัน           ดึกดื่นอยู่           ดูร่อนเร่ต้องปรับตัว         เปลี่ยนเวลา         มาทุ่มเทต้องโซเซ           อดพักผ่อน          นอนไม่พอ   

&                      บางครั้งหนัก       เหน็ดเหนื่อย       เมื่อยล้ามากบางครั้งอยาก      ถอนตัวไป          ไม่สู้ต่อบางครั้งเหมือน    ว่าตัวเอง             เก่งไม่พอบางครั้งท้อ          หมดหวัง           กำลังใจ &                      เห็นเพื่อนออก     ละทิ้งไป             ใจยิ่งอยากเห็นเพื่อนจาก      อยากตามอยู่       ดูสดใสเห็นเพื่อนอยู่       ดูเครียดอก          ยิ่งตกใจเอายังไง             กันล่ะนี่              กลุ้มชีวา 

&                      แต่เพราะมี           อาจารย์              ท่านคอยย้ำมอบให้ซึ่ง           คำแนะนำ           คำปรึกษาจึงคลายเครียด     ได้อยู่บ้าง           บางเวลาไม่ต้องมา            ทำหน้าชื่น          ฝืนอกตรม 

&                      ขอขอบคุณ         ผองอาจารย์        ที่ท่านอยู่เคียงข้างดู-          แลศิษย์              สนิทสนมไม่ทอดทิ้ง           ยามทดท้อ          ต่อแรงลมช่วยสั่งสม           ให้ก้าวต่อ           รอฝันเดิม &                      พวกเรานี้            ขอสัญญา           ว่าจะสู้จะยังอยู่             ด้วยพลัง             ที่สร้างเสริมจะตั้งใจ              เรียนให้จบ          ครบทุกเทอมจะเพิ่มเติม           คุณธรรม             ประจำใจ 

&                      จะเป็นคน           พลเมืองดี            มีคุณค่าจะนำชาติ            พัฒนา               สู่หน้าใหม่จะประยุกต์          ทฤษฎี               ที่เรียนไปจะแก้ไข              ให้ชาติรอด          ตลอดกาล