การอบรมเชิงปฎิบัติการการถอดบทเรียนและการเป็น note taker

การถอดบทเรียน note taker

    ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2549 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 ประกอบด้วยหัวหน้างาน กลุ่มงาน ฝ่าย และนักวิชาการ จำนวน 53 คน ได้ไปร่วมกันฝึกปฎิบัติเรื่องการถอดบทเรียน และการบันทึก (note taker)  ซึ่งในการอบรมศูนย์ ฯ ได้นำเอาประสบการณืในการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม โดยกลุ่มแกนนำในการจัดกิจกรรมคือคณะกรรมการ KM (KM teams) และผู้เข้ารับการอบรมคือกลุ่ม KB ( K builder) 

    ในกิจกรรมการถอดบทเรียน ศูนย์ ฯ ใช้การถอดบทเรียนโดยเทคนิค AAR โดยใช้เครื่องมือ Tree model ในการเชื่อมโยงประสานกิจกรรมที่ถอดออกมาได้  ไม่ว่าการถอดบทเรียนในกิจกรรมการตบมือ การร้องเพลง การส่งของ และการเดิน

     ส่วนกิจกรรมการเป็นผู้บันทึก Note Taker นั้น ศูนย์ ฯ ใช้การฝึกหัดการบันทึกโดยผ่านเรื่องเล่า และจาก VCD ที่ตัดต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รูปแบบการบันทึกที่หลากหลาย

     ในกิจกรรมสุดท้าย ศูนย์ ฯ  เราได้ร่วมรวมกิจกรรมทั้งการบันทึก การถอดบทเรียน และกิจกรรม Community action research เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้บทเรียนการต่อให้สูง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ประสบการณ์ในการนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในการทำงานประจำของตนเอง ให้เกิดผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

     สุดท้ายหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเอื้อต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุนย์อนามัยที่ 8 ให้บรรลุผลการทำงานที่เอื้อต่อการสนับสนุนต่อวิสัยทัสน์ของศุนย์ ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโอกาสอันใกล้นี้ต่อไป

                                                                    Kongkiet

                                                                     

                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#note#taker#การถอดบทเรียน

หมายเลขบันทึก: 56425, เขียน: 30 Oct 2006 @ 13:13 (), แก้ไข: 16 Apr 2012 @ 21:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)