กับเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่แค่ว่าทำงานร่วมกัน  อยู่ร่วมกันไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง ทุกวัน ไม่เพียงแต่พูดคุยกันเรื่องงาน หากแต่จะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วย แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด สู้ปล่อยตัวให้สบาย สบาย พบกันถือว่ามีวาสนาต่อกัน อยู่ร่วมกันก็ยิ่งควรจะเข้าใจ ให้อภัย และใส่ใจซึ่งกันและกัน
กับลูกน้อง เป็นเพราะรู้จักให้ ผลตอบแทนก็กลับมามากกับลูกน้อง ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์เฉพาะเบื้องบนกับเบื้องล่างเท่านั้น ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านหุ้นส่วนอยู่ด้วย รู้จักเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกัน หากรู้จักยอมรับมากกว่าที่จะจับผิด.... ให้รอยยิ้มมากกว่าสายตาอันตำหนิติเตียน ผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับก็จะยิ่งมากตามไปด้วย...
กับหัวหน้า บางครั้งก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง เขามักจะมาต่อว่ามากกว่าจะมายอมรับ สิ่งที่เขาให้ทำก็มักจะเหมือนกับว่าไม่รู้จักจบจักสิ้น หากลองกลับกันให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่เขายืนอยู่ เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย... และให้อภัยเขาได้  กับหัวหน้า...ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่ปรับกัน แต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งปัน... เรียนรู้... และเติบโตไปด้วยกัน