คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายถึงหัวหน้า คปร.

กำหนดการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามท้ายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.2526โดยอนุโลม

       สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเกี่ยวกับการกำหนดการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามคำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กำหนดในข้อ 3.1 ของภาคผนวก 2ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 โดยอนุโลม คือ

      คำขึ้นต้น                 ให้ใช้    กราบเรียน

      สรรพนาม                ให้ใช้    ข้าพเจ้า กระผม  ผม  ดิฉัน  ท่าน

      คำลงท้าย                 ให้ใช้  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      คำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ให้ใช้    กราบเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากกลุ่มอำนวยการ สพท.สฏ.1

คำสำคัญ (Tags)#การกำหนดการใช้คำขึ้นต้น#สรรพนาม#คำลงท้ายในหนังสือราชการ

หมายเลขบันทึก: 56427, เขียน: 30 Oct 2006 @ 13:41 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)