ปิยวาจา ปัญญาสร้างสุข

หลังจากที่เข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวเรื่อง ปิยวาจา ปัญญาสร้างสุข ที่ สสส. (การเดินทางที่มีความหมาย) ยังไม่ทันข้ามวันคืนไปไกล ไหลเลยไปวันหนึ่งแล้ว  เราได้รับความรู้มากหมายและได้รู้จักพี่น้องพร้องเพื่อนใหม่ในGotoKnow ที่ไปร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งในหัวข้อที่เราได้ร่วมแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสอง ประลองฝีมือมีดังนี้

๑. ให้มองสิ่งต่างๆ ในแง่บวก

๒. สร้างบรรยากาศที่น่าไว้วางใจ

๓. เป็นผู้ฟังที่ดี (เอาใจเขามาใส้ใจเรา)

๔. คิดก่อนพูด พุดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์

๕. ไตร่ตรองข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนก่อนแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบ (ตาดู หูฟัง สมองคิด จตทบทวน)

๖. ยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น (ฝึกระงับความโกรธ ควบคุมอารมณ์ด้วยความเข้าใจ)

๗. ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว

๘. หลีกเลี่ยงคำพูดประชดประชัน ไม่แสดงอาการหงุดหงิด

ข้อ ๙ และ ๑๐ จดไม่ทัน แต่สรุปใจความสุดท้ายว่า "จุดประเด็นความคิด เปลี่ยนชีวิตด้วยความคิดเห็น"

ต้องขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกท่านที่ได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลในการนำเสนอ และได้รับฟังจากกลุ่มอื่นอีกสองกลุ่มซึ่งล้วนแล้วนำไปฝึกปฏิบัติได้ โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่ความเห็น (3)

เสียดายที่รีบกลับ ความจริงตั้งใจจะเข้าไปในวงสนทนาแห่งนี้

เขียนเมื่อ 

คุณครู อย่าลืมนำรูปประจำตัวขึ้นด้วยนะครับ ;)...

ขอบคุณค่ะและต้องขออภัยที่ไม่ได้ไปร่วมงานนะคะ