คำคม : ๑ ศิษย์ขยันไยต้องมีครู

"A diligent student needs no teacher. l taught myself"

Confucius (2010)

ประโยคข้างต้นเป็นตอนที่ขงจื๊อได้แข่งขันยิงธนู กับเสนาบดีแห่งแคว้นหลู่ โดยมีเดิมพันเพื่อขอยืมทหาร

ขงจื๊อยิงธนูได้แม่นยำมาก จนเสนาบดีแห่งแคว้นหลู่ ต้องเอ่ยปากถามขึ้นมาว่าใครเป็นคนสอนขงจื๊อยิงธนู

ขงจื๊อตอบว่า แม้นบิดาของขงจื๊อจะเป็นนายทหาร แต่ก็จากโลกไปนานแล้ว และจึงกล่าวว่าประโยคข้างต้น

นี่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้อะไรก็ตาม หากมีความขยันที่จะเรียนรู้ และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอแล้ว

ก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีครูสอน หากแต่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บรวมมาจากวันเวลาที่ผ่านไปความเห็น (0)