ฅน

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....ฅน ประพฤติพลาดผิดบ้าง.......ธรรมดา
ฅน อ่อนแอกิเลสหนา.................ทั่วรู้
ฅน ปรับเปลี่ยนมุมรรคา...............ธรรมชอบ
ฅน ยิ่งฅนฮึดสู้..........................กอบกู้ศักดิ์ศรี...ฅนนา

....ฅน ดีมี"พุทธะ"ด้วย................ธรรมครอง
ฅน "ตื่นรู้"ครรลอง.....................ชอบแล้
ฅน กอปรกิจจิตปอง....................สันติ...ทั่วเฮย
ฅนเมตตารักแท้.........................มนุษย์นั้นเนาสวรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 206 ศาสนา Religionความเห็น (0)