เช้านี้ ( 29 ต.ค.2549 )  ทบทวบสัปดาห์ก่อน ๆ  ไปเกี่ยวข้อง นั่งฟังและเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการบ้านมาดี  และปลื้มที่ กศน.จะเคลื่อนเริ่มที่ พ.ย.ศกนี้ ที่ชุมชนเผ่าตองเหลือง

ส่วนแรก ศึกษาสงเคราะห์ ได้ ผอ.ครูที่มอบหมาย และยังได้คุณศิริลักษณ์ฯ อดีตครูศึกษาสงเคราะห์ฯ  ( ปัจจุบัน ) เธอมาสอนอยู่ รร.น่านปัญญานุกุล ช่วยทำเอกสาร  และ สพท.1 มอบให้ศึกษานิเทศน์ ไปดำเนินการร่วม รร.ภูเค็งฯ

ส่วนที่สอง ที่ รร.นคศ.ที่เปิดศูนย์สงเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ เป็นส่วนหนึ่งของ  GTY THAILAND   สอบถามครูอู๋ ครูนาย ได้ความว่า หลังไปอบรม ทางศูนย์ฯ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จึงดูว่าส่วนแรกที่คิด เขียน วางแผน ดูท่าว่าจะเหนื่อยอยู่ เพราะต้องเชื่อมประสานหลายหน่วย และดูท่าว่าจะมีความเป็นทางการอยู่มาก อีกอย่างการสนับสนุนปัจจัยหลาย ๆ ด้าน น่าจะยังห่างไกลกับส่วนที่สองศูนย์ฯ ภายใต้ GTY  ที่คล่องตัว ไม่ค่อยเป็นทางการนัก จึงดูเป็นความเหมือนที่แตกต่าง เกี่ยวกับส่งเสริมและจัดการศึกษาที่พบ