ในวันนี้ (25 ตุลาคม 2549) ผมได้มีโอกาสเข้ามาสังเกตการกลุ่มการเรียนรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

(กลุ่มย่อย "เรื่องการท่องเที่ยว")

ซึ่งในกลุ่มการเรียนรู้ก็ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงการทำให้ศูนย์ฯ หนองหอยนี้ให้กลายเป็นศูนย์การท่องเที่ยว ซึ่งมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมาก เพราะศูนย์นี้จากการได้รับข้อมูลจากกลุ่มการเรียนรู้ การสัมภาษณ์และสังเกตสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ จะไม่มีสภาพทิวทัศน์งดงามเท่าศูนย์อื่น จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวค่อนข้างมาก

ผมก็เลยลองนั่งจินตนาการ (การจินตนาการมีคุณค่ามากกว่าความรู้) ลองคิดเล่น ๆ ดูว่า ถ้าหากเป็นเราเราจะทำอย่างไรได้บ้าง

ซึ่งถ้าหากวิเคราะห์ให้ดีจากจุดแข็ง ซึ่งทุกคนพูดตรงกันว่าจุดขายของศูนย์ฯหนองหอยที่สำคัญมากที่สุดก็คือ “เป็นแหล่งปลูกผักที่ใหญ่ที่สุด” ดังนั้น การบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุด

(ภูเขาผัก ณ โครงการหลวง "หนองหอย")

คนไทยกับการกิน เป็นสิ่งที่สร้างมาคู่กันเสมอ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลสักแค่ไหน ก็ไม่เคยเกินความพยายามที่จะไปถึง

จากจุดแข็งที่เป็นศูนย์ฯโครงการหลวงที่อยู่ใกล้ที่สุด (ประมาณ 36 กิโลเมตร) กับการเดินทางประมาณ 45 นาที เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินไปสำหรับนักกินที่แสวงหา “สุขภาพ” ทั้งกินทั้งเสพ
กินผักสุขภาพ และเสพอากาศบริสุทธิ์

กระแสรักสุขภาพผนวกกับจุดขายของชื่อ “ดอยคำ” และโครงการหลวง เป็นแบรนด์ของสินค้าที่สร้างมูลค่าได้อย่างยิ่ง

ผนวกกับระดับความสูงที่จากระดับน้ำทะเล 1,185 เมตร และอากาศที่เย็นสบาย สภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจ

เดินทางไปกลับแบบสบาย ๆ หรือจะนอนพักแอบอิงธรรมชาติกับบ้านพักของโครงการฯ หรือจะสัมผัสถึงแผ่นดินนอนกางเต๊นท์บนยอดดอยก็แสนจะประทับใจ

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ได้ความรู้สนุก เพลิดเพลิน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับผักและสุขภาพ อากาศและสุขภาพ นอกจากจะได้ความรู้เรื่องสุขภาพในการกินผัก บางครั้งยังได้เทคนิคทางด้านการปลูกฝักที่ง่าย ๆ และดี ๆ ไปปรับใช้ปลูกผักสวนครัวเล็ก ๆ ภายในบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักและอาหารได้เพิ่มเติมอีก

ร้านอาหารแบบไทย ๆ เน้นคุณภาพ ผักปลอดโรคอากาศปลอดภัยระยะทางไม่ไกล ไม่เกินกว่าความพยายามของคนไทยที่จะเดินทางมาถึง

 

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ
25 ตุลาคม 2549ข้อมูลเพิ่มเติม : สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหอยเก่า ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางผ่านถนนสายแม่ริม-สะเมิง