วิธีปรับแต่ง NetBSD ให้ใช้งานกับ ADSL

John

 ตัวอย่างการปรับแต่ง NetBSD ให้ใช้งานกับ ADSL โดยรายละเอียดความต้องการมีดังนี้

 • Interface มี 2 ตัวคือ rtk0 และ rtk1
 • ให้ rtk0 ติดต่อกับ adsl modem
 • ให้ rtk1 ติดต่อกับ LAN 192.168.0.0/24 โดยมี ip address 192.168.0.1
 • ภายใน LAN มีบริการ DHCP
 1. ก่อนอื่นต้องปรับแต่ง modem router ให้ทำงานเป็น bridge ก่อนโดยให้เลือกการทำงานเป็นแบบ PPPoE (หมายถึง PPP ที่วิ่งบน Ethernet) สำหรับรายละเอียดให้ศึกษาคู่มือของ modem
 2. สร้างไฟล์ ifconfig.pppoe0 โดยพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ (บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย # จะเป็น comment ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้)

  create
  # Mark the physical interface used by this PPPoE interface up
  ! /sbin/ifconfig rtk0 up
  # Let $int use rkt0 as its Ethernet interface
  ! /sbin/pppoectl -e rtk0 $int
  # Configure authentication
  ! /sbin/pppoectl $int myauthproto=pap 'myauthname=XXX' 'myauthsecret=YYY' hisauthproto=none
  # Configure the PPPoE interface itself. These addresses are magic
  # meaning we don't care about either address and let the remote
  # ppp choose them.
  0.0.0.0 0.0.0.1 up

  ให้แก้ไขข้อมูลที่ขีดเส้นใต้โดย
  - rtk0 หมายถึง Interface
  - XXX หมายถึง userid ของ ADSL
  - YYY หมายถึง password ของ ADSL
 3. ทดสอบการทำงานโดยให้พิมพ์ข้อความต่อไปนี้

  /etc/rc.d/network restart
  pppoectl -d pppoe0

  ให้สังเกตผลที่ได้ ถ้ามีคำว่า state=session หมายถึงในขณะนี้ PPPoE สามารถติดต่อได้แล้ว
 4. กำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำขณะเริ่ม connection และขณะ lost connection โดยสร้างไฟล์
  - /etc/ppp/ip-up มีรายละเอียดดังนี้

     #! /bin/sh
     #add default (parameter 5 is ip address of PPPoE)
     /sbin/route add default $5
     #force start ipnat service
     /etc/rc.d/ipnat forcestart

  - /etc/ppp/ip-down มีรายละเอียดดังนี้

     #! /bin/sh
     #delete default (parameter 5 is ip address of PPPoE)
     /sbin/route delete default $5
     #force stop ipnat service
     /etc/rc.d/ipnat forcestop

  แล้วให้เปิดการทำงาน ifwatchd=YES ที่ rc.conf
 5. ระบุ map ของ ipnat โดยสร้างไฟล์ /etc/ipnat.conf

  map pppoe0 192.168.0.0/24 -> 0/32 portmap tcp/udp  44000:49999 mssclamp 1440
  map pppoe0 192.168.0.0/24 -> 0/32 mssclamp 1440

  mssclamp จะเป็นการระบการเปลี่ยนแปลง MTU ซึ่งโดยปกติ MTU ของ Ethernet จะมีค่า 1500 แต่ MTU ของ PPPoE จะมีค่า 1440 ดังนั้นการ map port จึงต้องระบุถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย
 6. เปิด forward port โดยเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในไฟล์ /etc/sysctl.conf

  net.inet.tcp.mss_ifmtu=1
  net.inet.ip.forwarding=1
   
 7. ในกรณีที่ ISP ได้กำหนดให้ระบุค่า DNS ให้ทำการสร้างไฟล์ /etc/resolv.conf  มีรายละเอียดดังนี้

    nameserver 203.113.15.99
    nameserver 203.113.15.100

  หมายเหตุ dsn ข้างต้นเป็นของ TOT
 8. การเปิดบริการ dhcp ให้สร้างไฟล์ /etc/dhcpd.conf มีรายละเอียดดังนี้

  ddns-update-style ad-hoc;
  subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.10 192.168.0.254;
    option domain-name-servers 203.113.15.99, 203.113.15.100;
    option routers 192.168.0.1;
  }

  เปิดการทำงานของ dhcpd โดยเพิ่มบรรทัด dhcpd=YES ใน rc.conf แล้วให้สร้างไฟล์ /var/db/dhcpd.leases โดยพิมพ์คำสั่ง touch /var/db/dhcpd.leases
 9. ตรวจสอบไฟล์ rc.conf ควรมีรายละเอียดดังนี้
  hostname=my-router
  ifconfig_rtk1="inet 192.168.0.1/24"
  dhcpd=YES
  ifwatchd=YES

Ref:
http://www.netbsd.org/Documentation/network/pppoe/
http://www.netbsd.org/Documentation/network/dhcp.html
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิควิธีการปรับแต่งและใช้งาน Server

คำสำคัญ (Tags)#adsl#netbsd#config#pppoe

หมายเลขบันทึก: 56197, เขียน: 28 Oct 2006 @ 18:35 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 19:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)