วันนี้มาหาข้อมูลเยวกับโปรเจคใหญ่เกี่ยวกับตัวทำละลาย เช่น อะซิโตน ชื่อสามัญ ชื่อIupac  การละลายน้ำของสาร ว่าสารสามารถละลายน้ำได้กี่เปอร์เซ็นต์ วิธีการใช้ยาฆ่าแมลงรวมไปถึงอันตรายที่ได้รับ การใช้สารสกัดจากพืชต้องสกัดเอาแอลกอฮอล์ออกก่อนหรือไม อันตรายเกี่ยวกับ อีเทอร์ จุดเดือดของสารต่างวๆ และหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       อาจารย์แก้งานโปรเจค5000 หรือยังค่ะ แล้วต้องส่งวันที่เท่าไรและส่งช้าจะมีผลอะไรหรือเปล่า และถ้าไม่ส่งเป็นไรหรือเปล่า แต่ถ้าอาจารย์แก้งานเรียบร้อยแล้วอาจารย์นัดวันส่งมาเดี๋ยว แป๋มกับกิฟท์ เอาไปส่งให้ค่ะ

                                                                                           แป๋ม