ความหวังใหม่ในเรื่องของเท้า

  ติดต่อ

  ปีของการป้องกันการตัดขา   

ขณะนี้เรื่องการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก ปีนี้ในวงการเบาหวานถือเป็นปีของการป้องกันการตัดขา เราจึงพบว่าในการจัดประชุมทางวิชาการจะมีเรื่องของเท้าอยู่ด้วยเสมอ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายและอภิปรายกรณีศึกษา เรื่องเกี่ยวกับเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยมีกำหนดการดังนี้

   ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง New Hope for Diabetic Wound: From Concept to 
   (พร้อมรับประทาน  Clinical Implementation
    อาหารกลางวัน) โดย Dr. Gerit Mulder และ Dr. Daniel Lee
  จาก University of California at San Diego  
   ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.  Foot Conference ผู้ป่วยกรณีศึกษา ๔ ราย นำเสนอโดย 
  พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์ และนพ.ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล 

ขณะนี้มีผู้จองเข้าร่วมกิจกรรมเกือบเต็มห้องประชุมแล้ว

หากท่านใดสนใจ โปรดรีบแจ้งความจำนงค์ได้ที่คุณอาฬสา หุตะเจริญ โทร.๐-๒๒๔๐-๒๗๒๗ ต่อ ๒๙๓๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๙-๘๗๗๔

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 5604, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-03 09:12:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การดูแลเท้า

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)