ประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. ข้าวแห่งชาติ

ประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. ข้าวแห่งชาติ


           มูลนิธิข้าวขวัญ (มขข.) จัดประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่อง ร่าง พรบ. ข้าวแห่งชาติ     ที่จะให้อำนาจรัฐเข้าไป จัดระเบียบ การทำนาหลายประการ    ว่าจะให้สาระของ พรบ. เป็นประโยชน์ (ไม่เป็นโทษ) แก่ชาวนา     และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมระดับประเทศด้วย  ได้อย่างไร


           การสัมมนาจัดวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘   เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ    จ. สุพรรณบุรี     ผู้ต้องการเข้าร่วมประชุมติดต่อได้ที่คุณจันทนา หงษา ผู้จัดการ มขข. โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๗๗ ๑๙๓


วิจารณ์ พานิช
๑๙ ตค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ก้อนดิน
IP: xxx.108.12.36
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ. ข้าวแห่งชาติที่จัดไปเพื่อนำข้อมูลมาประกอบกับรายงาน กรุณาด้วยนะคะ