แผนกิจกรรม ต.มะม่วงสองต้น

เวที "คุณอำนวย" ตำบลมะม่วงสองต้น

วันที่ 19 ต.ค. 48 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เวทีวันนี้เป็นการนัดวางแผนกิจกรรมในการลงพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน

สรุปผลการประชุม "ตารางการลงพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 เวลา 09.00 - 11.00 น.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2548 ลงพื้น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เวลา 09.00 -11.00 น.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  เวลา 09.00 - 11.00 น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)